Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä

OM037:00/2022 Statute drafting

Project status

Basic information Completed

Project number OM037:00/2022

Case numbers VN/15330/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Issuing of a decree

Term/schedule 8.10.2021 – 8.9.2022

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute 805/2022

Contact person
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 220
[email protected]

Goals and results

Asia liittyy hallituksen esitykseen HE 132/2021.

Asetusmuutoksella toteutetaan vanhemmuuslain säätämisestä johtuvat välttämättömät teknisluonteiset muutostarpeet. Koska asetuksen valtuussäännös muuttuu, on asetus tarpeen antaa uutena asetuksena.