Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning

OM037:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM037:00/2022

Ärendenummer VN/15330/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 8.10.2021 – 8.9.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 805/2022

Kontaktperson
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 220
[email protected]

Mål och resultat

Genom förordningsändringen genomförs de nödvändiga ändringsbehoven av teknisk natur som föranleds av stiftandet av föräldraskapslagen. Eftersom bemyndigandet i förordningen ändras, behöver förordningen utfärdas som en ny förordning.