Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä

OM037:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM037:00/2022

Asianumerot VN/15330/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.10.2021 – 8.9.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 805/2022

Yhteyshenkilö
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asia liittyy hallituksen esitykseen HE 132/2021.

Asetusmuutoksella toteutetaan vanhemmuuslain säätämisestä johtuvat välttämättömät teknisluonteiset muutostarpeet. Koska asetuksen valtuussäännös muuttuu, on asetus tarpeen antaa uutena asetuksena.