Yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen

OM039:00/2017 Statute drafting

Uudistuksen lähtökohtana on, että viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Basic information Completed

Project number OM039:00/2017

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.1.2017 –

Date of appointment 1.1.2017

Law drafting

HE laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  42/2018
  47/2018
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 247/2018

Esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyä koskeva hallintolain sääntely. Lisäksi julkisista kuulutuksista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lisättäväksi julkisia kuulutuksia koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin. Viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa. Laki mahdollistaisi tarpeen vaatiessa myös täydentävien julkaisutapojen käytön.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Legislative plan for autumn session 2018

Contact person
Heini Färkkilä, Erityisasiantuntija

Contact person
Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos

Goals and results

Tavoitteena on ajantasaistaa hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva sääntely. Lisäksi julkisista kuulutuksista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lisättäväksi julkisia kuulutuksia koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin.

Summary

Uudistuksen lähtökohtana on, että viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Read more

Ministry of Justice Decision 29.3.2019 11.39
Ministry of Justice Decision 28.3.2019 13.46