Reformering av lagstiftningen om offentliga kungörelser

OM039:00/2017 Lagstiftningsprojekt

-

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM039:00/2017

Ärendenummer OM 8/41/2017, VN/1084/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2017 –

Datum för tillsättande 1.1.2017

Lagberedning

RP med förslag till lag om upphävande av lagen om offentliga kungörelser och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 47/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  22.11.2018
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 247/2018

I denna proposition föreslås det att lagen om offentliga kungörelser upphävs och att en allmän bestämmelse om offentlig kungörelse tas in i förvaltningslagen som en ny 62 a §. Samtidigt ska de hänvisningar till lagen om offentliga kungörelser som finns någon annanstans i lagstiftningen ses över. Dessutom ska förvaltningslagens 62 § om offentlig delgivning ses över.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Heini Färkkilä, Erityisasiantuntija
[email protected]

Kontaktperson
Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on ajantasaistaa hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva sääntely. Lisäksi julkisista kuulutuksista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lisättäväksi julkisia kuulutuksia koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin.

Sammandrag

-