Yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen

OM039:00/2017 Säädösvalmistelu

Uudistuksen lähtökohtana on, että viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM039:00/2017

Asianumerot OM 8/41/2017, VN/1084/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 –

Asettamispäivä 1.1.2017

Lainvalmistelu

HE laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 47/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  22.11.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 247/2018

Esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyä koskeva hallintolain sääntely. Lisäksi julkisista kuulutuksista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lisättäväksi julkisia kuulutuksia koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin. Viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa. Laki mahdollistaisi tarpeen vaatiessa myös täydentävien julkaisutapojen käytön.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Heini Färkkilä, Erityisasiantuntija
[email protected]

Yhteyshenkilö
Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on ajantasaistaa hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva sääntely. Lisäksi julkisista kuulutuksista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lisättäväksi julkisia kuulutuksia koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin.

Tiivistelmä

Uudistuksen lähtökohtana on, että viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.