Vankeuslain ja tutkintavankeuslain kehittäminen

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain kehittäminen

OM039:00/2021 Statute drafting

Hankkeessa arvioidaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeet ja valmistellaan tarvittavat säännösmuutokset.

Basic information In progress

Project number OM039:00/2021

Case numbers VN/11810/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 8.9.2021 – 31.8.2024

Date of appointment 8.9.2021

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 5.2.2024
 • 2

  Current stage: Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 36/2024
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Uudistetaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännöksiä.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Contact personAnne Kohvakka, Ministry of Justice

Legislative plan for autumn session 2024

Contact person
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 520
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on uudistaa lainsäädäntöä siten, että siinä huomioidaan nykyistä paremmin yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, kansainvälisten ihmisoikeuselinten suositukset, kansallisessa laillisuusvalvontakäytännössä esitetyt huomiot ja soveltamiskäytännössä ilmenneet ongelmat.

Summary

Hankkeessa arvioidaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeet ja valmistellaan tarvittavat säännösmuutokset.

Starting points

Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa noin 15 vuotta. Soveltamiskäytännössä on havaittu useita muutostarpeita. Laeissa on edelleen myös säännöksiä, jotka vastaavat sisällöltään rangaistusten täytäntöönpanosta annettua lakia ja tutkintavankeudesta annettua lakia eivätkä parhaalla mahdollisella tavalla vastaa nykyajan tarpeisiin.

Myös kansainvälisissä suosituksissa ja kansallisessa laillisuusvalvontakäytännössä on esitetty useita lainsäädännön muutostarpeita, jotka tulisi arvioida.

Read more

Vankeuslain muutostarpeita arvioidaan

Ministry of Justice News item 13.9.2021 9.03