Översyn av fängelselagen och häktningslagen

Översyn av fängelselagen och häktningslagen

OM039:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms behoven av att ändra fängelselagen och häktningslagen och bereds de behövliga ändringarna av bestämmelserna.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM039:00/2021

Ärendenummer VN/11810/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 8.9.2021 – 31.8.2024

Datum för tillsättande 8.9.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av fängelselagen och häktningslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 36/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Bestämmelserna i fängelselagen och häktningslagen revideras.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

KontaktpersonAnne Kohvakka, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 520
[email protected]

Mål och resultat

Målet med projektet är att revidera lagstiftningen för att bättre beakta förändringarna i samhället, de internationella människorättsorganens rekommendationer, de frågor som lyfts fram i nationell laglighetsövervakningspraxis och de problem som kommit fram i tillämpningspraxis.

Sammandrag

I projektet bedöms behoven av att ändra fängelselagen och häktningslagen och bereds de behövliga ändringarna av bestämmelserna.

Utgångspunkter

Fängelselagen och häktningslagen har varit i kraft i cirka 15 år. I tillämpningspraxis har det framkommit många ändringsbehov. I lagarna finns det fortfarande också bestämmelser som till sitt innehåll motsvarar lagen om verkställighet av straff och lagen om rannsakningsfängelse och som således inte svarar mot dagens behov på bästa möjliga sätt.

Också i internationella rekommendationer och i nationell laglighetsövervakningspraxis har det beträffande den här lagstiftningen kommit fram många ändringsbehov som bör bedömas.

Mer om ämnet

Arbetsgrupp ska se över fängelselagen

JM Nyhet 13.9.2021 9.03