Vankeuslain ja tutkintavankeuslain kehittäminen

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain kehittäminen

OM039:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeet ja valmistellaan tarvittavat säännösmuutokset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM039:00/2021

Asianumerot VN/11810/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.9.2021 – 31.8.2024

Asettamispäivä 8.9.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 36/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Uudistetaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännöksiä.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

YhteyshenkilöAnne Kohvakka, oikeusministeriö

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 520
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on uudistaa lainsäädäntöä siten, että siinä huomioidaan nykyistä paremmin yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, kansainvälisten ihmisoikeuselinten suositukset, kansallisessa laillisuusvalvontakäytännössä esitetyt huomiot ja soveltamiskäytännössä ilmenneet ongelmat.

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeet ja valmistellaan tarvittavat säännösmuutokset.

Lähtökohdat

Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa noin 15 vuotta. Soveltamiskäytännössä on havaittu useita muutostarpeita. Laeissa on edelleen myös säännöksiä, jotka vastaavat sisällöltään rangaistusten täytäntöönpanosta annettua lakia ja tutkintavankeudesta annettua lakia eivätkä parhaalla mahdollisella tavalla vastaa nykyajan tarpeisiin.

Myös kansainvälisissä suosituksissa ja kansallisessa laillisuusvalvontakäytännössä on esitetty useita lainsäädännön muutostarpeita, jotka tulisi arvioida.

Lisää aiheesta

Vankeuslain muutostarpeita arvioidaan

OM Uutinen 13.9.2021 9.03