Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa

OM041:00/2021 Development

Hankkeessa valmistellaan uusi valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia valtioneuvostossa. Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa.

Basic information In progress

Project number OM041:00/2021

Case numbers VN/17651/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 30.6.2021 – 31.5.2023

Date of appointment 20.4.2022

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Goals and results

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston yhteiset periaatteet seurannasta ja jälkiarvioinnista. Lisäksi kartoitetaan keinoja edistää seurannan ja jälkiarvioinnin tukea, osaamista, rahoitusta, laadunvalvontaa, tiedon ja tulosten levittämistä, toiminnan seurantaa sekä muita tapoja kehittää lainsäädännön jälkiarviointia valtioneuvostossa.

Summary

Hankkeessa valmistellaan uusi valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia valtioneuvostossa. Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa.

Starting points

Suomessa tehdään erilaisia lainsäädännön jälkiarviointeja, mutta niiden toteutusta ei yleensä koordinoida tai seurata valtioneuvostotasolla. Jälkiarvioinnin kehittämisestä on viime vuosien aikana laadittu erilaisia aloitteita ja selvityksiä, joissa on pohdittu mahdollisuuksia kehittää jälkiarviointia ja annettu sitä koskevia suosituksia. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomeen laaditaan valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Lisäksi esimerkiksi OECD:n suositukset jäsenmailleen tukevat lainsäädännön jälkiarvioinnin vakiinnuttamista pysyväksi osaksi suomalaista päätöksentekojärjestelmää.

Additional information

Read more