Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa

OM041:00/2021 Kehittäminen

Hankkeessa valmistellaan uusi valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia valtioneuvostossa. Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM041:00/2021

Asianumerot VN/17651/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.6.2021 – 31.5.2023

Asettamispäivä 20.4.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston yhteiset periaatteet seurannasta ja jälkiarvioinnista. Lisäksi kartoitetaan keinoja edistää seurannan ja jälkiarvioinnin tukea, osaamista, rahoitusta, laadunvalvontaa, tiedon ja tulosten levittämistä, toiminnan seurantaa sekä muita tapoja kehittää lainsäädännön jälkiarviointia valtioneuvostossa.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan uusi valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia valtioneuvostossa. Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa.

Lähtökohdat

Suomessa tehdään erilaisia lainsäädännön jälkiarviointeja, mutta niiden toteutusta ei yleensä koordinoida tai seurata valtioneuvostotasolla. Jälkiarvioinnin kehittämisestä on viime vuosien aikana laadittu erilaisia aloitteita ja selvityksiä, joissa on pohdittu mahdollisuuksia kehittää jälkiarviointia ja annettu sitä koskevia suosituksia. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomeen laaditaan valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Lisäksi esimerkiksi OECD:n suositukset jäsenmailleen tukevat lainsäädännön jälkiarvioinnin vakiinnuttamista pysyväksi osaksi suomalaista päätöksentekojärjestelmää.

Lisätietoja

Lisää aiheesta