Selvitys ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisesta

OM042:00/2022 Development

Hankkeessa selvitetään ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamista tietopohjan luomiseksi ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle ja muun muassa sen arviointiin, millaisia työllisyysvaikutuksia mahdollisella uudistuksella voisi olla.

Basic information In progress

Project number OM042:00/2022

Case numbers VN/10364/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.5.2022 – 30.11.2023

Date of appointment 28.4.2022

Contact person
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Goals and results

Selvitys toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä laatii kuvauksen sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksen nykytilasta ja esittää vaihtoehdot sosiaaliturvaetuuksiin liittyvän ulosmittausjärjestelmän uudistamiseksi. Tavoitteena on, että sosiaaliturvaetuuksien suhdetta ulosmittaukseen arvioidaan kokonaisuutena ja että esitetyillä uudistusvaihtoehdoilla tavoitellaan järjestelmän yksinkertaistamista. Selvitystyön toisessa vaiheessa toteutetaan esitettyjen uudistusvaihtoehtojen vaikutusten arviointi, työllisyysvaikutukset mukaan lukien.

Kokonaisuutena selvityksellä luodaan tietopohjaa ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle.

Summary

Hankkeessa selvitetään ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamista tietopohjan luomiseksi ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle ja muun muassa sen arviointiin, millaisia työllisyysvaikutuksia mahdollisella uudistuksella voisi olla.

Starting points

Erilaisia sosiaaliturvaetuuksia kohdellaan ulosmittauksessa eri tavalla ja sosiaaliturvaetuuksia koskevaa ulosmittausjärjestelmää voidaan pitää monimutkaisena ja epäsymmetrisenä. Osa sosiaaliturvaetuuksista on ulosmittauskelpoisia ja ne lasketaan mukaan velallisen tulopohjaan myös muita tuloja ulosmitattaessa (esimerkiksi työeläke, sairauspäiväraha ja työttömän ansiopäiväraha). Osaa sosiaaliturvaetuuksista ei voida ulosmitata, mutta ne lasketaan kuitenkin mukaan velallisen tulopohjaan muita tuloja ulosmitattaessa (esimerkiksi takuueläke, työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha). Kolmas ryhmä ovat etuudet, joita ei ulosmitata eikä niitä lasketa mukaan tulopohjaan muita tuloja ulosmitattaessa (esimerkiksi asumistuki ja toimeentulotuki). Lisäksi osa ulosmittauskiellossa olevista, mutta velallisen tulopohjaan laskettavista tuloista voidaan kuitenkin ulosmitata elatusapuvelan suorittamiseksi (esimerkiksi kansaneläke). Osasta ulosmittauskieltoja säädetään ulosottokaaressa ja osasta sosiaaliturva- ja eläkelainsäädännössä.

Additional information

Read more

Työryhmä yksinkertaistaisi velallisten tulojen ulosmittausta

Ministry of Justice Press release 20.4.2023 14.29