Selvitys ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisesta

OM042:00/2022 Kehittäminen

Hankkeessa selvitetään ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamista tietopohjan luomiseksi ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle ja muun muassa sen arviointiin, millaisia työllisyysvaikutuksia mahdollisella uudistuksella voisi olla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM042:00/2022

Asianumerot VN/10364/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2022 – 30.11.2023

Asettamispäivä 28.4.2022

Yhteyshenkilö
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 203
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Selvitys toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä laatii kuvauksen sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksen nykytilasta ja esittää vaihtoehdot sosiaaliturvaetuuksiin liittyvän ulosmittausjärjestelmän uudistamiseksi. Tavoitteena on, että sosiaaliturvaetuuksien suhdetta ulosmittaukseen arvioidaan kokonaisuutena ja että esitetyillä uudistusvaihtoehdoilla tavoitellaan järjestelmän yksinkertaistamista. Selvitystyön toisessa vaiheessa toteutetaan esitettyjen uudistusvaihtoehtojen vaikutusten arviointi, työllisyysvaikutukset mukaan lukien.

Kokonaisuutena selvityksellä luodaan tietopohjaa ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle.

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamista tietopohjan luomiseksi ulosmittausjärjestelmän uudistamiselle ja muun muassa sen arviointiin, millaisia työllisyysvaikutuksia mahdollisella uudistuksella voisi olla.

Lähtökohdat

Erilaisia sosiaaliturvaetuuksia kohdellaan ulosmittauksessa eri tavalla ja sosiaaliturvaetuuksia koskevaa ulosmittausjärjestelmää voidaan pitää monimutkaisena ja epäsymmetrisenä. Osa sosiaaliturvaetuuksista on ulosmittauskelpoisia ja ne lasketaan mukaan velallisen tulopohjaan myös muita tuloja ulosmitattaessa (esimerkiksi työeläke, sairauspäiväraha ja työttömän ansiopäiväraha). Osaa sosiaaliturvaetuuksista ei voida ulosmitata, mutta ne lasketaan kuitenkin mukaan velallisen tulopohjaan muita tuloja ulosmitattaessa (esimerkiksi takuueläke, työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha). Kolmas ryhmä ovat etuudet, joita ei ulosmitata eikä niitä lasketa mukaan tulopohjaan muita tuloja ulosmitattaessa (esimerkiksi asumistuki ja toimeentulotuki). Lisäksi osa ulosmittauskiellossa olevista, mutta velallisen tulopohjaan laskettavista tuloista voidaan kuitenkin ulosmitata elatusapuvelan suorittamiseksi (esimerkiksi kansaneläke). Osasta ulosmittauskieltoja säädetään ulosottokaaressa ja osasta sosiaaliturva- ja eläkelainsäädännössä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta