Hallituksen esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

OM043:00/2021 Statute drafting

Hankkeen tarkoituksena on valmistella tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) muuttamista koskeva hallituksen esitys, jonka pohjalta ehdotettaisiin lailla säädettäväksi tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Basic information Completed

Project number OM043:00/2021

Case numbers VN/14901/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.9.2021 – 11.11.2022

Date of appointment 8.7.2021

Law drafting

HE laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 7.9.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 5/2022
  Estimated new week of presentation 10/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 108/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annettua lakia (121/2019). Lailla säädettäisiin tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2022

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on säätää lailla tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Summary

Hankkeen tarkoituksena on valmistella tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) muuttamista koskeva hallituksen esitys, jonka pohjalta ehdotettaisiin lailla säädettäväksi tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Starting points

Voimassa olevassa laissa tiedusteluvalvontavaltuutetulla ei ole sijaista, joka olisi oikeutettu käyttämään tiedusteluvalvontavaltuutetun toimivaltuuksia tämän estyneenä ollessa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.