Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

OM043:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att bereda en regeringsproposition om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten (121/2019). Utifrån propositionen föreslås det i lagen bestämmelser om en ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM043:00/2021

Ärendenummer VN/14901/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2021 – 11.11.2022

Datum för tillsättande 8.7.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 5/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 10/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 108/2022

I propositionen föreslås att lagen om övervakning av underrättelseverksamheten (121/2019) ändras. Syftet är att lagen reglerar om en ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Projektet har målet att i lagen ta in bestämmelser om en ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen.

Sammandrag

Syftet med projektet är att bereda en regeringsproposition om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten (121/2019). Utifrån propositionen föreslås det i lagen bestämmelser om en ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen.

Utgångspunkter

I den gällande lagen finns inte bestämmelser om en ställföreträdare som då ombudsmannen är förhindrad har rätt att använda underrättelsetillsynsombudsmannens befogenheter.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.