Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaon selvittäminen ja arviointi

OM044:00/2018 Statute drafting

Basic information Completed

Project number OM044:00/2018

Case numbers VN/5035/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.10.2018 – 13.5.2022

Date of appointment 25.9.2018

Law drafting

HE laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 17.8.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 42/2021
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 40/2022

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia vastaamaan paremmin laillisuusvalvojien laissa säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Timo Makkonen, Yksikönpäällikkö
tel. +358 295 150 230
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on uudistaa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävienjakoa koskeva sääntely vastaamaan laillisuusvalvojien perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädettyä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja. Tavoitteena on nykyistä huomattavasti laajempaan asiamäärään perustuva tehtävienjako ottamalla huomioon kummankin viraston jo hankkima erityisasiantuntemus ja –osaaminen. Valmistelussa on otettu huomioon yhteiskuntakehityksestä ja kansainvälisistä ilmiöistä johtuvat tarpeet tiettyihin näkökulmiin ja sektoreihin painottuvaan laillisuusvalvontaan. Tavoitteena on myös tehostaa ylimpien laillisuusvalvojien resurssien käyttöä vähentämällä päällekkäistä työtä ja lisäämällä henkilöstön erikoistumismahdollisuuksia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.