Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaon selvittäminen ja arviointi

OM044:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM044:00/2018

Asianumerot VN/5035/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2018 – 13.5.2022

Asettamispäivä 25.9.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 40/2022

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia vastaamaan paremmin laillisuusvalvojien laissa säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Timo Makkonen, Yksikönpäällikkö
puh. +358 295 150 230
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on uudistaa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävienjakoa koskeva sääntely vastaamaan laillisuusvalvojien perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädettyä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja. Tavoitteena on nykyistä huomattavasti laajempaan asiamäärään perustuva tehtävienjako ottamalla huomioon kummankin viraston jo hankkima erityisasiantuntemus ja –osaaminen. Valmistelussa on otettu huomioon yhteiskuntakehityksestä ja kansainvälisistä ilmiöistä johtuvat tarpeet tiettyihin näkökulmiin ja sektoreihin painottuvaan laillisuusvalvontaan. Tavoitteena on myös tehostaa ylimpien laillisuusvalvojien resurssien käyttöä vähentämällä päällekkäistä työtä ja lisäämällä henkilöstön erikoistumismahdollisuuksia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.