Utredning av de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning; arbetsgrupp

OM044:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM044:00/2018

Ärendenummer VN/5035/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.10.2018 – 13.5.2022

Datum för tillsättande 25.9.2018

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 17.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 40/2022

I denna proposition föreslås det att lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman ska ses över så att den bättre motsvarar laglighetsövervakarnas lagstadgade specialuppgifter samt deras specialområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialområden.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Timo Makkonen, Yksikönpäällikkö
tel. +358 295 150 230
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att se över bestämmelserna om uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman så att regleringen är förenlig med laglighetsövervakarnas särskilda uppgifter enligt grundlagen och annan lagstiftning, deras specialiseringsområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialiseringsområden. Målet är en uppgiftsfördelning som omfattar ett mycket större antal ärenden än den nuvarande genom att beakta den specialkunskap och det specialkunnande som de två myndigheterna redan har förvärvat. På grund av samhällsutvecklingen och olika internationella företeelser har det uppstått behov av en laglighetskontroll som betonar vissa aspekter och sektorer, och detta har beaktats i den föreslagna regleringen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.