Valtioneuvoston asetus positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

OM045:00/2022 Statute drafting

Ehdotetut säännökset koskevat luoton käyttötarkoitukseen, lyhennystapaan, korkoon ja vakuuteen liittyviä yksityiskohtia.

Project status

Basic information Completed

Project number OM045:00/2022

Case numbers VN/17510/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Issuing of a decree

Term/schedule 10.6.2022 – 8.9.2022

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute 811/2022

Contact person
Antti Laitila, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 081
[email protected]

Goals and results

Asetuksessa ehdotetaan annettavaksi tarkempia säännöksiä positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavista tiedoista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2022 vp) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lakiehdotuksen mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eräiden positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavien tietojen teknisistä ja sisällöllisistä yksityiskohdista. Nämä tiedot koskevat muun muassa luoton perustietoja, korkoa, vakuuksia ja lyhennystapaa.

Summary

Ehdotetut säännökset koskevat luoton käyttötarkoitukseen, lyhennystapaan, korkoon ja vakuuteen liittyviä yksityiskohtia.