Valtioneuvoston asetus positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

OM045:00/2022 Säädösvalmistelu

Ehdotetut säännökset koskevat luoton käyttötarkoitukseen, lyhennystapaan, korkoon ja vakuuteen liittyviä yksityiskohtia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM045:00/2022

Asianumerot VN/17510/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 10.6.2022 – 8.9.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 811/2022

Yhteyshenkilö
Antti Laitila, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 081
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksessa ehdotetaan annettavaksi tarkempia säännöksiä positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavista tiedoista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2022 vp) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lakiehdotuksen mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eräiden positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavien tietojen teknisistä ja sisällöllisistä yksityiskohdista. Nämä tiedot koskevat muun muassa luoton perustietoja, korkoa, vakuuksia ja lyhennystapaa.

Tiivistelmä

Ehdotetut säännökset koskevat luoton käyttötarkoitukseen, lyhennystapaan, korkoon ja vakuuteen liittyviä yksityiskohtia.