Ehdotus EU:n asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa säädettyjä määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi (EU-valmistelu)

OM053:00/2020 Development

Komissio teki 20.5.2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi. Asetus annettiin 15.7.2020.

Basic information Completed

Project number OM053:00/2020

Case numbers VN/13928/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 20.5.2020 – 15.7.2020

Date of appointment 20.5.2020

Goals and results

Puheenjohtajavaltio on todennut, että asiaa viedään eteenpäin nopealla aikataululla.

Summary

Komissio teki 20.5.2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi. Asetus annettiin 15.7.2020.

Starting points

Asetuksella poiketaan EU-kansalaisaloiteasetuksessa (EU) 2019/788 säädetyistä määräajoista. Tavoitteena on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet EU-kansalaisaloitejärjestelmän kautta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa (covid-19).

Additional information