Ehdotus EU:n asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa säädettyjä määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi (EU-valmistelu)

OM053:00/2020 Kehittäminen

Komissio teki 20.5.2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi. Asetus annettiin 15.7.2020.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM053:00/2020

Asianumerot VN/13928/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.5.2020 – 15.7.2020

Asettamispäivä 20.5.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Puheenjohtajavaltio on todennut, että asiaa viedään eteenpäin nopealla aikataululla.

Tiivistelmä

Komissio teki 20.5.2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi. Asetus annettiin 15.7.2020.

Lähtökohdat

Asetuksella poiketaan EU-kansalaisaloiteasetuksessa (EU) 2019/788 säädetyistä määräajoista. Tavoitteena on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet EU-kansalaisaloitejärjestelmän kautta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa (covid-19).

Lisätietoja