Digiraati-toimintamalli lasten ja nuorten verkko-osallistumisen tueksi

Digitaalisen osallistumisen alusta (”Digiraati”), toimintamalli lasten ja nuorten verkko-osallistumisen tueksi sekä digiraatien toteuttaminen

OM054:00/2022 Development

Hankkeessa kehitetään Digiraati-toimintamalli tukemaan lasten ja nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken ja sitä kautta parantaa päätöksenteon laatua sekä lisätä valtionhallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta.

Basic information In progress

Project number OM054:00/2022

Case numbers VN/10816/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 11.5.2022 – 31.3.2024

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Democracy, participation and trust in the institutions of society to be strengthened

Contact person
Liisa Männistö, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 231
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on
1) rakentaa digitaalinen osallistumisen kanava (”Digiraati”), joka tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä;
2) luoda toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan lasten ja nuorten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia ja lisätään vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken ja sitä kautta parantaa päätöksenteon laatua; sekä
3) kehittää konsepti, joka lisää hallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta.

Hanke vastaa myös tarpeeseen tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja osallistaa heitä vahvemmin yhteiskuntaan. Tarkoituksena on jatkokehittää Tampereen yliopiston ALL-YOUTH--tutkimushankkeen kehittämää Digiraati-konseptia hallinnon, järjestöjen ja tutkimuksen välisessä kumppanuudessa.

Summary

Hankkeessa kehitetään Digiraati-toimintamalli tukemaan lasten ja nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken ja sitä kautta parantaa päätöksenteon laatua sekä lisätä valtionhallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta.

Starting points

Kumppanuushankkeen taustalla ovat pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset siitä, että demokratiakasvatusta ja nuorten osallisuutta ja kuulemisvelvoitetta on vahvistettava, että lasten ja nuorten valmiuksia vaikuttaa omassa lähiympäristössään ja laajemmin yhteiskunnassa tuetaan, ja että heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan yhteiskunnassa edistetään esimerkiksi digitaalisin keinoin. Hallitusohjelman mukaisesti kansallisessa demokratiaohjelmassa, kansallisessa lapsistrategiassa ja valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) on linjattu toimenpiteistä, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta.

Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa on kehitetty prototyyppi verkkopalvelusta (”digiraati”), joka tukee 16-25-vuotiaiden nuorten ja virkamiesten (esim. lainvalmistelijat) kommunikaatiota yhteiskunnallisista asioista. ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kehittämän prototyypin pohjalta oikeusministeriö on rakentamassa demokratiaverkkopalvelujensa yhteyteen digitaalista osallistumisen kanavaa (”digiraati”), joka tarjoaa kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Read more

Lasten ja nuorten Digiraati kiinnostaa — palvelua kehitetään edelleen helppokäyttöisemmäksi

Ministry of Justice Ministry of Education and Culture Ministry of Social Affairs and Health Press release 1.2.2023 13.15

Lasten ja nuorten valtakunnalliset verkko-osallistumisen palvelut uudistuvat

Ministry of Justice Ministry of Education and Culture Ministry of Social Affairs and Health Press release 15.8.2022 9.45