Digiraati-toimintamalli lasten ja nuorten verkko-osallistumisen tueksi

Digitaalisen osallistumisen alusta (”Digiraati”), toimintamalli lasten ja nuorten verkko-osallistumisen tueksi sekä digiraatien toteuttaminen

OM054:00/2022 Kehittäminen

Hankkeessa kehitetään Digiraati-toimintamalli tukemaan lasten ja nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken ja sitä kautta parantaa päätöksenteon laatua sekä lisätä valtionhallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM054:00/2022

Asianumerot VN/10816/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.5.2022 – 31.3.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on
1) rakentaa digitaalinen osallistumisen kanava (”Digiraati”), joka tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä;
2) luoda toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan lasten ja nuorten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia ja lisätään vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken ja sitä kautta parantaa päätöksenteon laatua; sekä
3) kehittää konsepti, joka lisää hallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta.

Hanke vastaa myös tarpeeseen tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja osallistaa heitä vahvemmin yhteiskuntaan. Tarkoituksena on jatkokehittää Tampereen yliopiston ALL-YOUTH--tutkimushankkeen kehittämää Digiraati-konseptia hallinnon, järjestöjen ja tutkimuksen välisessä kumppanuudessa.

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään Digiraati-toimintamalli tukemaan lasten ja nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken ja sitä kautta parantaa päätöksenteon laatua sekä lisätä valtionhallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta.

Lähtökohdat

Kumppanuushankkeen taustalla ovat pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset siitä, että demokratiakasvatusta ja nuorten osallisuutta ja kuulemisvelvoitetta on vahvistettava, että lasten ja nuorten valmiuksia vaikuttaa omassa lähiympäristössään ja laajemmin yhteiskunnassa tuetaan, ja että heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan yhteiskunnassa edistetään esimerkiksi digitaalisin keinoin. Hallitusohjelman mukaisesti kansallisessa demokratiaohjelmassa, kansallisessa lapsistrategiassa ja valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) on linjattu toimenpiteistä, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta.

Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa on kehitetty prototyyppi verkkopalvelusta (”digiraati”), joka tukee 16-25-vuotiaiden nuorten ja virkamiesten (esim. lainvalmistelijat) kommunikaatiota yhteiskunnallisista asioista. ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kehittämän prototyypin pohjalta oikeusministeriö on rakentamassa demokratiaverkkopalvelujensa yhteyteen digitaalista osallistumisen kanavaa (”digiraati”), joka tarjoaa kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Lisää aiheesta