Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (suojaosuuden korotuksen jatkaminen)

OM056:00/2023 Statute drafting

Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa.

Basic information In progress

Project number OM056:00/2023

Case numbers VN/21468/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 5.7.2023 – 31.1.2024

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 41/2023
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 24/2023

Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa toistaiseksi.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2023

Goals and results

Tavoitteena on lainsäädäntömuutoksella jatkaa ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa toistaiseksi. Lainsäädäntömuutoksella huolehditaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä.

Summary

Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa.

Starting points

Ulosoton suojaosuus korotettiin takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi lailla ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (985/2022). Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä huolehditaan säilyttämällä ulosoton suojaosuus nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.