Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (suojaosuuden korotuksen jatkaminen)

OM056:00/2023 Säädösvalmistelu

Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM056:00/2023

Asianumerot VN/21468/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 5.7.2023 – 31.1.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  9.10.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 24/2023

Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa toistaiseksi.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on lainsäädäntömuutoksella jatkaa ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa toistaiseksi. Lainsäädäntömuutoksella huolehditaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä.

Tiivistelmä

Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa.

Lähtökohdat

Ulosoton suojaosuus korotettiin takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi lailla ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (985/2022). Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä huolehditaan säilyttämällä ulosoton suojaosuus nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.