Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken (förlängning av höjningen av det skyddade beloppet)

OM056:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Genom den föreslagna lagen förlängs giltighetstiden för höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM056:00/2023

Ärendenummer VN/21468/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 5.7.2023 – 31.1.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2023
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 24/2023

Genom den föreslagna lagen förlängs giltighetstiden för höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning tills vidare.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Mål och resultat

Avsikten är att genom lagstiftningsändringen förlänga giltighetstiden för höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning tills vidare. Genom lagändringen ses till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga.

Sammandrag

Genom den föreslagna lagen förlängs giltighetstiden för höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning.

Utgångspunkter

Utsökningens skyddade belopp höjdes till garantipensionens nivå för 2023 genom lagen om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (985/2022). Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska regeringen se till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga genom att det skyddade beloppet vid utsökning hålls på nuvarande nivå, tills beslut om fortsatta åtgärder har fattats.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.