EU-yhtiöoikeuden uudistaminen

OM057:00/2017 Statute drafting

Komissio antoi keväällä 2018 ehdotukset rajatylittäviä kotipaikan siirtoja, sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi direktiiviksi sekä direktiiviksi digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla. Molemmista ehdotuksista on saavutettu kompromissi toimielinten välisissä neuvotteluissa keväällä 2019.

Basic information Completed

Project number OM057:00/2017

Case numbers OM 2/472/2017

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 24.5.2017 –

Date of appointment 24.5.2017

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074
[email protected]

Goals and results

Direktiivit rajataylittävistä yritysjärjestelyistä (kotipaikan siirto, jakautuminen, sulautuminen) sekä sähköisten välineiden käytöstä yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröimisessä.

Summary

Komissio antoi keväällä 2018 ehdotukset rajatylittäviä kotipaikan siirtoja, sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi direktiiviksi sekä direktiiviksi digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla. Molemmista ehdotuksista on saavutettu kompromissi toimielinten välisissä neuvotteluissa keväällä 2019.

Starting points

Komission vaikutusarvion mukaan rajat ylittäviä järjestelyjä ja sähköistä kaupparekisteriasiointia koskevien EU-tason säännösten puute vaikeuttaa sisämarkkinoilla toimimista ja lisää yritysten kustannuksia.