Reform av EU-bolagsrätten

OM057:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Inom området bolagsrätt bereder kommissionen för närvarande ett stort initiativpaket med förslag som syftar till att underlätta flytt av ett bolags säte till en annan medlemsstat och bedrivande av verksamhet i en annan medlemsstat (lagvalsregler) samt gränsöverskridande fusioner och delningar.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM057:00/2017

Ärendenummer OM 2/472/2017

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 24.5.2017 –

Datum för tillsättande 24.5.2017

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074
[email protected]

Mål och resultat

Direktiivit rajataylittävistä yritysjärjestelyistä (kotipaikan siirto, jakautuminen, sulautuminen) sekä sähköisten välineiden käytöstä yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröimisessä.

Sammandrag

Inom området bolagsrätt bereder kommissionen för närvarande ett stort initiativpaket med förslag som syftar till att underlätta flytt av ett bolags säte till en annan medlemsstat och bedrivande av verksamhet i en annan medlemsstat (lagvalsregler) samt gränsöverskridande fusioner och delningar.

Utgångspunkter

Komission vaikutusarvion mukaan rajat ylittäviä järjestelyjä ja sähköistä kaupparekisteriasiointia koskevien EU-tason säännösten puute vaikeuttaa sisämarkkinoilla toimimista ja lisää yritysten kustannuksia.