EU-yhtiöoikeuden uudistaminen

OM057:00/2017 Säädösvalmistelu

Komissio antoi keväällä 2018 ehdotukset rajatylittäviä kotipaikan siirtoja, sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi direktiiviksi sekä direktiiviksi digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla. Molemmista ehdotuksista on saavutettu kompromissi toimielinten välisissä neuvotteluissa keväällä 2019.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM057:00/2017

Asianumerot OM 2/472/2017

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.5.2017 –

Asettamispäivä 24.5.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiivit rajataylittävistä yritysjärjestelyistä (kotipaikan siirto, jakautuminen, sulautuminen) sekä sähköisten välineiden käytöstä yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröimisessä.

Tiivistelmä

Komissio antoi keväällä 2018 ehdotukset rajatylittäviä kotipaikan siirtoja, sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi direktiiviksi sekä direktiiviksi digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla. Molemmista ehdotuksista on saavutettu kompromissi toimielinten välisissä neuvotteluissa keväällä 2019.

Lähtökohdat

Komission vaikutusarvion mukaan rajat ylittäviä järjestelyjä ja sähköistä kaupparekisteriasiointia koskevien EU-tason säännösten puute vaikeuttaa sisämarkkinoilla toimimista ja lisää yritysten kustannuksia.