Yrityssaneerauslain kansalliset muutostarpeet

OM057:00/2021 Statute drafting

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneerauslainsäädännön muuttamisesta ja selvitetään yrityssaneerauslain muita muutostarpeita.

Project status

Basic information Completed

Project number OM057:00/2021

Case numbers VN/28631/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 9.11.2021 – 29.3.2023

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Law drafting

HE laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 284/2022

Esityksessä ehdotetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamista hallitusohjelman kirjausten ja muiden muutostarpeiden toteuttamiseksi.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2022

Goals and results

Tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneerauslainsäädännön muuttamisesta. Yrityssaneeraustyöryhmän työn tavoitteena on erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Lisäksi selvitetään muita yrityssaneerauslainsäädännön muutostarpeita.

Summary

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneerauslainsäädännön muuttamisesta ja selvitetään yrityssaneerauslain muita muutostarpeita.

Starting points

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeet tavoitteena velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen. Maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Hallitusohjelman mukaan riskinottokykyä edistetään kehittämällä yrittäjälle entistä parempia mahdollisuuksia ”uuteen alkuun” muun muassa konkurssitilanteissa. Asiassa otetaan huomioon muun muassa EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja arvioidaan maksukyvyttömyyslainsäädännön kokonaistoimivuus.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.