Yrityssaneerauslain kansalliset muutostarpeet

OM057:00/2021 Säädösvalmistelu

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneerauslainsäädännön muuttamisesta ja selvitetään yrityssaneerauslain muita muutostarpeita.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM057:00/2021

Asianumerot VN/28631/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.11.2021 – 29.3.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 284/2022

Esityksessä ehdotetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamista hallitusohjelman kirjausten ja muiden muutostarpeiden toteuttamiseksi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneerauslainsäädännön muuttamisesta. Yrityssaneeraustyöryhmän työn tavoitteena on erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Lisäksi selvitetään muita yrityssaneerauslainsäädännön muutostarpeita.

Tiivistelmä

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneerauslainsäädännön muuttamisesta ja selvitetään yrityssaneerauslain muita muutostarpeita.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeet tavoitteena velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen. Maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Hallitusohjelman mukaan riskinottokykyä edistetään kehittämällä yrittäjälle entistä parempia mahdollisuuksia ”uuteen alkuun” muun muassa konkurssitilanteissa. Asiassa otetaan huomioon muun muassa EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja arvioidaan maksukyvyttömyyslainsäädännön kokonaistoimivuus.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.