Saatavien perinnästä annetun lain väliaikainen muuttaminen

OM060:00/2020 Statute drafting

Covid-19/ Väliaikaiseksi tarkoitetussa laissa säädetään perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta tai rajoituksesta.

Basic information Completed

Project number OM060:00/2020

Case numbers VN/16473/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule – 17.12.2020

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 13.7.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 44/2020
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 168/2020

Covid-19/ Rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärää. Lisäksi rajoitetaan tratan käyttöä myös muissa kuin kuluttajasaatavissa.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personRiitta Haapasaari, Ministry of Justice

Legislative plan for autumn session 2020

Contact person
Mirja Kapraali, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 033
[email protected]

Summary

Covid-19/ Väliaikaiseksi tarkoitetussa laissa säädetään perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta tai rajoituksesta.

Starting points

Koronavirusepidemian aiheuttaman taloustilanteen heikentymisen johdosta joukko yrityksiä tulee todennäköisesti koronavirustilanteesta aiheutuvien maksuvalmiusvaikeuksien vuoksi viivästymään laskujen ja velkojen maksussa. Laskujen ja velkojen vapaaehtoinen perintä voi tästä syystä pitkittyä ja perinnästä aiheutuvat kulut vaikeuttaa yritysten taloudellista tilannetta.

Väliaikaiseksi tarkoitetussa laissa säädetään perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta tai rajoituksesta.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.