Saatavien perinnästä annetun lain väliaikainen muuttaminen

OM060:00/2020 Säädösvalmistelu

Covid-19/ Väliaikaiseksi tarkoitetussa laissa säädetään perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta tai rajoituksesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM060:00/2020

Asianumerot VN/16473/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 17.12.2020

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.7.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 44/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 168/2020

Covid-19/ Rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärää. Lisäksi rajoitetaan tratan käyttöä myös muissa kuin kuluttajasaatavissa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöRiitta Haapasaari, oikeusministeriö

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mirja Kapraali, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 033
[email protected]

Tiivistelmä

Covid-19/ Väliaikaiseksi tarkoitetussa laissa säädetään perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta tai rajoituksesta.

Lähtökohdat

Koronavirusepidemian aiheuttaman taloustilanteen heikentymisen johdosta joukko yrityksiä tulee todennäköisesti koronavirustilanteesta aiheutuvien maksuvalmiusvaikeuksien vuoksi viivästymään laskujen ja velkojen maksussa. Laskujen ja velkojen vapaaehtoinen perintä voi tästä syystä pitkittyä ja perinnästä aiheutuvat kulut vaikeuttaa yritysten taloudellista tilannetta.

Väliaikaiseksi tarkoitetussa laissa säädetään perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta tai rajoituksesta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.