Temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

OM060:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Covid-19 / I lagen, som avses bli temporär, föreskrivs om maximibelopp i euro för indrivningskostnader, tidsgränser och maximiantal indrivningsåtgärder som berättigar till kostnadsersättning, gäldenärers totalkostnadsansvar och för vissa gäldenärers del även förbud mot eller begränsning av trattaindrivning.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM060:00/2020

Ärendenummer VN/16473/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid – 17.12.2020

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.7.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 44/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  29.10.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 168/2020

Maximibeloppet för indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar begränsas. Dessutom användningen av tratta också för andra än konsumentfordringar begränsas.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonRiitta Haapasaari, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Mirja Kapraali, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 033
[email protected]

Sammandrag

Covid-19 / I lagen, som avses bli temporär, föreskrivs om maximibelopp i euro för indrivningskostnader, tidsgränser och maximiantal indrivningsåtgärder som berättigar till kostnadsersättning, gäldenärers totalkostnadsansvar och för vissa gäldenärers del även förbud mot eller begränsning av trattaindrivning.

Utgångspunkter

På grund av det försämrade ekonomiska läget till följd av coronavirusepidemin är det sannolikt att en del av företagen inte klarar av att betala fakturor och skulder inom betalningsfristen. Likviditetssvårigheterna beror på coronaläget. Därför kan frivillig indrivning av fakturor och skulder dra ut på tiden och kostnaderna för indrivningen försvaga företagens ekonomiska situation. I lagen, som avses bli temporär, föreskrivs om maximibelopp i euro för indrivningskostnader, tidsgränser och maximiantal indrivningsåtgärder som berättigar till kostnadsersättning, gäldenärers totalkostnadsansvar och för vissa gäldenärers del även förbud mot eller begränsning av trattaindrivning.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.