Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

OM061:00/2017 Statute drafting

Oikeusministeriö asetti 2.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet. Työryhmän mietintö julkaistiin 8.5.2018

Project status

Basic information Completed

Project number OM061:00/2017

Case numbers OM 14/41/2016, VN/917/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 14.9.2016 – 12.2.2019

Date of appointment 14.9.2016

Relation to the Government Programme

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Key projects Sujuvoitetaan säädöksiä

Measures Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Law drafting

HE laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 42/2018
  Estimated new week of presentation 43/2018
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 205/2018

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous voi päättää 4/5 määräenemmistöllä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti eikä osakkeiden tuottamaa osakehuoneiston hallintaoikeutta ja muita osakkeiden yhtiössä tuottamia oikeuksia ja velvollisuuksia muuteta. Esitys liittyy hallitusohjelmaan.

Minister in chargeOikeusministeri Häkkänen

Legislative plan for autumn session 2018

Contact person
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074
[email protected]

Goals and results

Hallituksen esitys (HE 210/2018 vp) asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen päätöksenteon ja toteutuksen helpottamiseksi annettiin eduskunnalle 25.10.2018.

Summary

Oikeusministeriö asetti 2.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet. Työryhmän mietintö julkaistiin 8.5.2018

Starting points

Purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan kasvu-alueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös. Käytännössä tämä usein estää yhdyskuntarakenteen tiivistämisen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistö- ja rakennuskannan osalta. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi on tarpeen purkaa asunto-osakeyhtiöiden vanhoja rakennuksia tehokkaamman ja asumistarpeiden kehitystä vastaavan lisärakentamisen tieltä. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan lisätään asumisen valinnanvapautta ja vastataan asuntotarpeen rakenteen muutokseen (s. 16). Tavoitteen toteuttamiseksi mm. sujuvoitetaan asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa korjaus- ja täydennysrakentamisessa (liite 4, s. 11).