Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

OM061:00/2017 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriö asetti 2.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet. Työryhmän mietintö julkaistiin 8.5.2018

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM061:00/2017

Asianumerot OM 14/41/2016, VN/917/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.9.2016 – 12.2.2019

Asettamispäivä 14.9.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 42/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  25.10.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 205/2018

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous voi päättää 4/5 määräenemmistöllä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti eikä osakkeiden tuottamaa osakehuoneiston hallintaoikeutta ja muita osakkeiden yhtiössä tuottamia oikeuksia ja velvollisuuksia muuteta. Esitys liittyy hallitusohjelmaan.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys (HE 210/2018 vp) asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen päätöksenteon ja toteutuksen helpottamiseksi annettiin eduskunnalle 25.10.2018.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 2.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet. Työryhmän mietintö julkaistiin 8.5.2018

Lähtökohdat

Purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan kasvu-alueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös. Käytännössä tämä usein estää yhdyskuntarakenteen tiivistämisen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistö- ja rakennuskannan osalta. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi on tarpeen purkaa asunto-osakeyhtiöiden vanhoja rakennuksia tehokkaamman ja asumistarpeiden kehitystä vastaavan lisärakentamisen tieltä. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan lisätään asumisen valinnanvapautta ja vastataan asuntotarpeen rakenteen muutokseen (s. 16). Tavoitteen toteuttamiseksi mm. sujuvoitetaan asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa korjaus- ja täydennysrakentamisessa (liite 4, s. 11).