Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

OM065:00/2017 Statute drafting

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle julkisyhteisön korvausvastuuta koskevat vahingonkorvauslain säännökset.

Basic information Completed

Project number OM065:00/2017

Case numbers OM 19/41/2007, VN/829/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 23.8.2007 – 16.8.2021

Date of appointment 23.8.2007

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Laura Määttänen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50332
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on julkisyhteisöjen vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Summary

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle julkisyhteisön korvausvastuuta koskevat vahingonkorvauslain säännökset.

Starting points

Hanke liittyy vuonna 1998 aloitettuun vahingonkorvauslain uudistamiseen. Henkilövahinkojen korvaamista koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2006 alusta. Puhtaan varallisuusvahingon korvaussääntelyn osalta puolestaan päädyttiin vuonna 2003 siihen, ettei tarvetta lainsäädäntömuutoksiin ole.