Offentliga samfunds skadeståndsansvar

OM065:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Avsikten är att se över bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar i skadeståndslagen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM065:00/2017

Ärendenummer OM 19/41/2007, VN/829/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.8.2007 – 16.8.2021

Datum för tillsättande 23.8.2007

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Laura Määttänen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50332
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att omarbeta lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar.

Sammandrag

Avsikten är att se över bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar i skadeståndslagen.

Utgångspunkter

Projektet hänför sig till reformen av skadeståndslagen, som inleddes 1998. Regleringen om ersättning av personskador sågs över vid ingången av 2006. I fråga om regleringen av ersättning av rena förmögenhetsskador kom man år 2003 fram till att det inte finns något behov av att ändra lagstiftningen.