Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

OM065:00/2017 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle julkisyhteisön korvausvastuuta koskevat vahingonkorvauslain säännökset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM065:00/2017

Asianumerot OM 19/41/2007, VN/829/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.8.2007 – 16.8.2021

Asettamispäivä 23.8.2007

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Laura Määttänen, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50332
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on julkisyhteisöjen vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle julkisyhteisön korvausvastuuta koskevat vahingonkorvauslain säännökset.

Lähtökohdat

Hanke liittyy vuonna 1998 aloitettuun vahingonkorvauslain uudistamiseen. Henkilövahinkojen korvaamista koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2006 alusta. Puhtaan varallisuusvahingon korvaussääntelyn osalta puolestaan päädyttiin vuonna 2003 siihen, ettei tarvetta lainsäädäntömuutoksiin ole.