Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta.

OM065:00/2021 Statute drafting

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta.

Project status

Basic information Completed

Project number OM065:00/2021

Case numbers VN/33138/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 17.12.2021 – 11.11.2022

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 37/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 118/2022

Lakia eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (6.1.1984/21) sovellettaisiin myös hyvinvointialueiden palveluksessa oleviin työntekijöihin. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 262
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain (6.1.1984/21) muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on saattaa hyvinvointialueen palveluksessa olevat oikeudenkäyntikulujen korvaamisen ja korvauksettoman oikeusavun osalta samaan asemaan kuntien ja kuntayhtymän palveluksissa olevien kanssa.

Summary

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta.

Starting points

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun mukainen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.