Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta.

OM065:00/2021 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM065:00/2021

Asianumerot VN/33138/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.12.2021 – 11.11.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 37/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 118/2022

Lakia eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (6.1.1984/21) sovellettaisiin myös hyvinvointialueiden palveluksessa oleviin työntekijöihin. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 262
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain (6.1.1984/21) muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on saattaa hyvinvointialueen palveluksessa olevat oikeudenkäyntikulujen korvaamisen ja korvauksettoman oikeusavun osalta samaan asemaan kuntien ja kuntayhtymän palveluksissa olevien kanssa.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta.

Lähtökohdat

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun mukainen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.