Regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

OM065:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Det bereds en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM065:00/2021

Ärendenummer VN/33138/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 17.12.2021 – 11.11.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 37/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 118/2022

Det föreslås att lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984) ska tillämpas även på dem som är anställda hos ett välfärdsområde. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 262
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984). Syftet med propositionen är att de som är anställda hos ett välfärdsområde ska ha samma ställning som de som är anställda hos en kommun eller en samkommun i fråga om ersättning för rättegångskostnader och kostnadsfri rättshjälp.

Sammandrag

Det bereds en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar.

Utgångspunkter

Ansvaret för att ordna social- och hälsovård enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Den personal som utför uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.