Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

OM066:00/2021 Statute drafting

Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen.

Project status

Basic information Completed

Project number OM066:00/2021

Case numbers VN/33208/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 19.12.2021 – 25.12.2022

Date of appointment

Law drafting

HE laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
  • Not issued during the session

Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen. Tavoiteltu voimaantuloajankohta on 1.1.2023.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Kirta Heine, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 214
[email protected]

Summary

Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen.

Starting points

Suomen Asianajajaliitto on tehnyt aloitteen asianajajalain osittaisuudistukseksi.

Additional information