Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

OM066:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM066:00/2021

Asianumerot VN/33208/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.12.2021 – 25.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen. Tavoiteltu voimaantuloajankohta on 1.1.2023.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirta Heine, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 214
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen.

Lähtökohdat

Suomen Asianajajaliitto on tehnyt aloitteen asianajajalain osittaisuudistukseksi.

Lisätietoja