Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om advokater och 14 och 15 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd

OM066:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Målet med projektet är att se över vissa bestämmelser om tillsynsnämndens medlemmar och om sektionsstrukturen så att tillsynsnämnden smidigare kan inrätta sektioner enligt arbetsläge och behov. Även bestämmelserna om klagomålsförfarandet ses över till vissa delar i syfte att förenkla förfarandet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM066:00/2021

Ärendenummer VN/33208/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 19.12.2021 – 25.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om advokater och 14 och 15 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Målet med projektet är att se över vissa bestämmelser om tillsynsnämndens medlemmar och om sektionsstrukturen så att tillsynsnämnden smidigare kan inrätta sektioner enligt arbetsläge och behov. Även bestämmelserna om klagomålsförfarandet ses över till vissa delar i syfte att förenkla förfarandet. Målet är att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Kirta Heine, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 214
[email protected]

Sammandrag

Målet med projektet är att se över vissa bestämmelser om tillsynsnämndens medlemmar och om sektionsstrukturen så att tillsynsnämnden smidigare kan inrätta sektioner enligt arbetsläge och behov. Även bestämmelserna om klagomålsförfarandet ses över till vissa delar i syfte att förenkla förfarandet.

Utgångspunkter

Det är Finlands Advokatförbund som har tagit initiativ till en delreform av advokatslagen.

Ytterligare uppgifter