Saamelaiskäräjälain muuttaminen

OM066:00/2023 Statute drafting

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman 20.6.2023 mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta.

Basic information In progress

Project number OM066:00/2023

Case numbers VN/22968/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.8.2023 – 31.12.2023

Date of appointment 1.8.2023

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 50/2023
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Legislative plan for autumn session 2023

Contact person
Yrsa Nyman, Lainsäädäntöneuvos, lagstiftningsråd
tel. +358 295 150 293
[email protected]

Goals and results

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle syysistuntokaudella 2023.

Esityksen yleisenä tavoitteena on turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä sekä korjata kansainvälisten YK:n ihmisoikeuskomitean ja rotusyrjintäkomitean esille tuomat loukkaukset.

Summary

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman 20.6.2023 mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta.

Additional information

Read more

Saamelaiskäräjälakiesitys etenemässä aikataulun mukaisesti

Ministry of Justice News item 1.12.2023 15.05