Saamelaiskäräjälain muuttaminen

OM066:00/2023 Säädösvalmistelu

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman 20.6.2023 mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM066:00/2023

Asianumerot VN/22968/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.8.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 1.8.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 50/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  14.12.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Yrsa Nyman, Lainsäädäntöneuvos, lagstiftningsråd
puh. +358 295 150 293
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle syysistuntokaudella 2023.

Esityksen yleisenä tavoitteena on turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä sekä korjata kansainvälisten YK:n ihmisoikeuskomitean ja rotusyrjintäkomitean esille tuomat loukkaukset.

Tiivistelmä

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman 20.6.2023 mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta.

Lisätietoja

Lisää aiheesta