Ändring av sametingslagen

OM066:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Bestämmelserna i sametingslagen ska ses över. Bestämmelserna i den gällande lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar. I enlighet med statsminister Petter Orpos regeringsprogram 20.6.2023 ska regeringens proposition om sametingslagen överlämnas till riksdagen före utgången av 2023. Propositionen bygger på arbetet i den kommitté som leddes av kanslichef Timonen och har utarbetas i samarbete med Sametinget.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM066:00/2023

Ärendenummer VN/22968/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.8.2023 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 1.8.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 50/2023
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  14.12.2023
 • 4

  Författningen har antagits

Enligt skrivningen i regeringsprogrammet ska regeringens proposition om sametingslagen överlämnas till riksdagen före utgången av 2023. Propositionen bygger på arbetet i den kommitté som leds av kanslichef Timonen och har utarbetas i samarbete med Sametinget.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Yrsa Nyman, Lainsäädäntöneuvos, lagstiftningsråd
tel. +358 295 150 293
[email protected]

Mål och resultat

Planen är att ge regeringens proposition om ändring till sametingslag till riksdagen under hösten 2023.

Det allmänna syftet med propositionen är att trygga samernas självbestämmanderätt och förbättra verksamhetsförutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi och sametinget samt att rätta till de kränkningar som framförts av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och kommittén för rasdiskriminering.

Sammandrag

Bestämmelserna i sametingslagen ska ses över. Bestämmelserna i den gällande lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar. I enlighet med statsminister Petter Orpos regeringsprogram 20.6.2023 ska regeringens proposition om sametingslagen överlämnas till riksdagen före utgången av 2023. Propositionen bygger på arbetet i den kommitté som leddes av kanslichef Timonen och har utarbetas i samarbete med Sametinget.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet