Ositusvaateen vanhentuminen

OM104:00/2023 Statute drafting

Säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

Basic information In progress

Project number OM104:00/2023

Case numbers VN/24649/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 23.8.2023 – 31.12.2025

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Mari Kaipomäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 062
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset avio-oikeuden sekä omaisuuden erottelua ja yhteisomistuksen purkamista koskevien vaatimusten vanhentumista koskevaksi sääntelyksi.

Summary

Säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

Starting points

Toimittamattomista osituksista aiheutuu ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa ositus jätetään tekemättä useiden vuosien ajan eron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Ongelmat kertaantuvat, kun osapuolet solmivat tahoillaan uuden avioliiton ja omistussuhteet sekoittuvat tai omaisuutta häviää.

Read more

Avio-oikeuden vanhentuminen lausunnoille

Ministry of Justice Press release 26.1.2024 10.03